Thứ Hai, ngày 26 tháng 3 năm 2012

Mã game WarCraft 3


[Trần Ngọc Trí] Một vài mã game WarCraft 3 dành cho chơi offline.

whosyourdaddy: bất tử, đánh 1 cái làm chết đối thủ
thereisnospoon: bất tử phép thuật
strengthandhonor: tiếp tục chơi sau khi thua
iseedeadpeople: mở bản đồ
allyourbasearebelongtous: thắng ngay lặp tức
itvexesme: không thể thắng
gold (số vàng muốn): mã vàng
lumber (số gỗ muốn): mã gỗ
greedisgood (số vàng và gỗ muốn): mã vảng, gỗ cùng lúc
warpten:xây nhanh
iocainepowder: đánh 1 cái làm chết đối thủ
pointbreak: mã food
riseandshine: thởi gian ban ngày
lightsout: thời gian ban đêm
daylightsavings: lưu giờ mình muốn

(Sưu tâm)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét