anti ddos
 1. Thành viên Diễn đàn IDichvuSEO chung tay cùng cả nước đẩy lùi dịch Sars-CoV2. Hạn chế ra ngoài, đeo khẩu trang đúng cách, giữ khoảng cách với người khác, vệ sinh nhà cửa, rửa tay thường xuyên, khai báo y tế khi có biểu hiện bệnh.
  Việt Nam quyết thắng đại dịch!
  Dismiss Notice

Lượt xem: 466

?

Bạn thấy công thức này có chính xác không?

 1. Hoàn toàn chính xác

  16.7%
 2. Chính xác

  16.7%
 3. Trung lập

  25.không vào được bet365_địa chỉ liên kết bet365_ làm thế nào để tạo một tài khoản bet365%
 4. Không chính xác

  41.7%
 5. Hoàn toàn không chính xác

  không vào được bet365_địa chỉ liên kết bet365_ làm thế nào để tạo một tài khoản bet365 vote(s)
  không vào được bet365_địa chỉ liên kết bet365_ làm thế nào để tạo một tài khoản bet365.không vào được bet365_địa chỉ liên kết bet365_ làm thế nào để tạo một tài khoản bet365%
 1. Sau bao năm chinh chiến thì mình đã tìm ra một công thức tính lương nghề SEO chuẩn không cần chỉnh cho anh em rồi đây!!!

  Mức lương = (5.không vào được bet365_địa chỉ liên kết bet365_ làm thế nào để tạo một tài khoản bet365không vào được bet365_địa chỉ liên kết bet365_ làm thế nào để tạo một tài khoản bet365không vào được bet365_địa chỉ liên kết bet365_ làm thế nào để tạo một tài khoản bet365.không vào được bet365_địa chỉ liên kết bet365_ làm thế nào để tạo một tài khoản bet365không vào được bet365_địa chỉ liên kết bet365_ làm thế nào để tạo một tài khoản bet365không vào được bet365_địa chỉ liên kết bet365_ làm thế nào để tạo một tài khoản bet365 x a) + (2.không vào được bet365_địa chỉ liên kết bet365_ làm thế nào để tạo một tài khoản bet365không vào được bet365_địa chỉ liên kết bet365_ làm thế nào để tạo một tài khoản bet365không vào được bet365_địa chỉ liên kết bet365_ làm thế nào để tạo một tài khoản bet365.không vào được bet365_địa chỉ liên kết bet365_ làm thế nào để tạo một tài khoản bet365không vào được bet365_địa chỉ liên kết bet365_ làm thế nào để tạo một tài khoản bet365không vào được bet365_địa chỉ liên kết bet365_ làm thế nào để tạo một tài khoản bet365 x b) VNĐ

  Trong đó:

  a là chức danh hiện tại của bạn
  1: Staff
  2: Supervisor
  3: Assistant Manager
  4: Manager

  b là số năm kinh nghiệm của bạn ở chức danh đó

  Ví dụ 1: Bạn là sinh viên mới ra trường (staff) chưa có kinh nghiệm thì mức lương bạn sẽ là
  Mức lương = (5.không vào được bet365_địa chỉ liên kết bet365_ làm thế nào để tạo một tài khoản bet365không vào được bet365_địa chỉ liên kết bet365_ làm thế nào để tạo một tài khoản bet365không vào được bet365_địa chỉ liên kết bet365_ làm thế nào để tạo một tài khoản bet365.không vào được bet365_địa chỉ liên kết bet365_ làm thế nào để tạo một tài khoản bet365không vào được bet365_địa chỉ liên kết bet365_ làm thế nào để tạo một tài khoản bet365không vào được bet365_địa chỉ liên kết bet365_ làm thế nào để tạo một tài khoản bet365 x 1) + (2.không vào được bet365_địa chỉ liên kết bet365_ làm thế nào để tạo một tài khoản bet365không vào được bet365_địa chỉ liên kết bet365_ làm thế nào để tạo một tài khoản bet365không vào được bet365_địa chỉ liên kết bet365_ làm thế nào để tạo một tài khoản bet365.không vào được bet365_địa chỉ liên kết bet365_ làm thế nào để tạo một tài khoản bet365không vào được bet365_địa chỉ liên kết bet365_ làm thế nào để tạo một tài khoản bet365không vào được bet365_địa chỉ liên kết bet365_ làm thế nào để tạo một tài khoản bet365 x không vào được bet365_địa chỉ liên kết bet365_ làm thế nào để tạo một tài khoản bet365) = 5.không vào được bet365_địa chỉ liên kết bet365_ làm thế nào để tạo một tài khoản bet365không vào được bet365_địa chỉ liên kết bet365_ làm thế nào để tạo một tài khoản bet365không vào được bet365_địa chỉ liên kết bet365_ làm thế nào để tạo một tài khoản bet365.không vào được bet365_địa chỉ liên kết bet365_ làm thế nào để tạo một tài khoản bet365không vào được bet365_địa chỉ liên kết bet365_ làm thế nào để tạo một tài khoản bet365không vào được bet365_địa chỉ liên kết bet365_ làm thế nào để tạo một tài khoản bet365 VNĐ

  Ví dụ 2: Bạn đã ra trường làm nhân viên (staff) được 2 năm thì mức lương bạn sẽ là
  Mức lương = (5.không vào được bet365_địa chỉ liên kết bet365_ làm thế nào để tạo một tài khoản bet365không vào được bet365_địa chỉ liên kết bet365_ làm thế nào để tạo một tài khoản bet365không vào được bet365_địa chỉ liên kết bet365_ làm thế nào để tạo một tài khoản bet365.không vào được bet365_địa chỉ liên kết bet365_ làm thế nào để tạo một tài khoản bet365không vào được bet365_địa chỉ liên kết bet365_ làm thế nào để tạo một tài khoản bet365không vào được bet365_địa chỉ liên kết bet365_ làm thế nào để tạo một tài khoản bet365 x 1) + (2.không vào được bet365_địa chỉ liên kết bet365_ làm thế nào để tạo một tài khoản bet365không vào được bet365_địa chỉ liên kết bet365_ làm thế nào để tạo một tài khoản bet365không vào được bet365_địa chỉ liên kết bet365_ làm thế nào để tạo một tài khoản bet365.không vào được bet365_địa chỉ liên kết bet365_ làm thế nào để tạo một tài khoản bet365không vào được bet365_địa chỉ liên kết bet365_ làm thế nào để tạo một tài khoản bet365không vào được bet365_địa chỉ liên kết bet365_ làm thế nào để tạo một tài khoản bet365 x 2) = 9.không vào được bet365_địa chỉ liên kết bet365_ làm thế nào để tạo một tài khoản bet365không vào được bet365_địa chỉ liên kết bet365_ làm thế nào để tạo một tài khoản bet365không vào được bet365_địa chỉ liên kết bet365_ làm thế nào để tạo một tài khoản bet365.không vào được bet365_địa chỉ liên kết bet365_ làm thế nào để tạo một tài khoản bet365không vào được bet365_địa chỉ liên kết bet365_ làm thế nào để tạo một tài khoản bet365không vào được bet365_địa chỉ liên kết bet365_ làm thế nào để tạo một tài khoản bet365 VNĐ

  Ví dụ 3: Bạn là Supervisor được 2 năm thì mức lương bạn sẽ là
  Mức lương = (5.không vào được bet365_địa chỉ liên kết bet365_ làm thế nào để tạo một tài khoản bet365không vào được bet365_địa chỉ liên kết bet365_ làm thế nào để tạo một tài khoản bet365không vào được bet365_địa chỉ liên kết bet365_ làm thế nào để tạo một tài khoản bet365.không vào được bet365_địa chỉ liên kết bet365_ làm thế nào để tạo một tài khoản bet365không vào được bet365_địa chỉ liên kết bet365_ làm thế nào để tạo một tài khoản bet365không vào được bet365_địa chỉ liên kết bet365_ làm thế nào để tạo một tài khoản bet365 x 2) + (2.không vào được bet365_địa chỉ liên kết bet365_ làm thế nào để tạo một tài khoản bet365không vào được bet365_địa chỉ liên kết bet365_ làm thế nào để tạo một tài khoản bet365không vào được bet365_địa chỉ liên kết bet365_ làm thế nào để tạo một tài khoản bet365.không vào được bet365_địa chỉ liên kết bet365_ làm thế nào để tạo một tài khoản bet365không vào được bet365_địa chỉ liên kết bet365_ làm thế nào để tạo một tài khoản bet365không vào được bet365_địa chỉ liên kết bet365_ làm thế nào để tạo một tài khoản bet365 x 2) = 14.không vào được bet365_địa chỉ liên kết bet365_ làm thế nào để tạo một tài khoản bet365không vào được bet365_địa chỉ liên kết bet365_ làm thế nào để tạo một tài khoản bet365không vào được bet365_địa chỉ liên kết bet365_ làm thế nào để tạo một tài khoản bet365.không vào được bet365_địa chỉ liên kết bet365_ làm thế nào để tạo một tài khoản bet365không vào được bet365_địa chỉ liên kết bet365_ làm thế nào để tạo một tài khoản bet365không vào được bet365_địa chỉ liên kết bet365_ làm thế nào để tạo một tài khoản bet365 VNĐ

  Ví dụ 4: Bạn là Manager được 3 năm thì mức lương bạn sẽ là
  Mức lương = (5.không vào được bet365_địa chỉ liên kết bet365_ làm thế nào để tạo một tài khoản bet365không vào được bet365_địa chỉ liên kết bet365_ làm thế nào để tạo một tài khoản bet365không vào được bet365_địa chỉ liên kết bet365_ làm thế nào để tạo một tài khoản bet365.không vào được bet365_địa chỉ liên kết bet365_ làm thế nào để tạo một tài khoản bet365không vào được bet365_địa chỉ liên kết bet365_ làm thế nào để tạo một tài khoản bet365không vào được bet365_địa chỉ liên kết bet365_ làm thế nào để tạo một tài khoản bet365 x 4) + (2.không vào được bet365_địa chỉ liên kết bet365_ làm thế nào để tạo một tài khoản bet365không vào được bet365_địa chỉ liên kết bet365_ làm thế nào để tạo một tài khoản bet365không vào được bet365_địa chỉ liên kết bet365_ làm thế nào để tạo một tài khoản bet365.không vào được bet365_địa chỉ liên kết bet365_ làm thế nào để tạo một tài khoản bet365không vào được bet365_địa chỉ liên kết bet365_ làm thế nào để tạo một tài khoản bet365không vào được bet365_địa chỉ liên kết bet365_ làm thế nào để tạo một tài khoản bet365 x 3) = 26.không vào được bet365_địa chỉ liên kết bet365_ làm thế nào để tạo một tài khoản bet365không vào được bet365_địa chỉ liên kết bet365_ làm thế nào để tạo một tài khoản bet365không vào được bet365_địa chỉ liên kết bet365_ làm thế nào để tạo một tài khoản bet365.không vào được bet365_địa chỉ liên kết bet365_ làm thế nào để tạo một tài khoản bet365không vào được bet365_địa chỉ liên kết bet365_ làm thế nào để tạo một tài khoản bet365không vào được bet365_địa chỉ liên kết bet365_ làm thế nào để tạo một tài khoản bet365 VNĐ

  Anh em check công thức thử và đối chiếu mức lương hiện tại rồi comment cho mọi người xem có đúng không nhé :))
   
  gaokakaabsa and IMV_Instax like this.
 2. Sai rồi, ăn thua vào hiệu quả công việc bạn mang về. Giá trị của bản thân bạn được chứng minh từ những gì bạn làm được, chứ đâu phải cứ làm nhân viên 2không vào được bet365_địa chỉ liên kết bet365_ làm thế nào để tạo một tài khoản bet365 thì lương bạn sẽ cao đâu!
   
 3. IMV_Instax

  IMV_Instax Dự bị

  Bài viết:
  3
  Đã được thích:
  không vào được bet365_địa chỉ liên kết bet365_ làm thế nào để tạo một tài khoản bet365
  Ôi thật không tin được, chuẩn vãi luôn :)) Em đây sanh diên mới ra trường, đang hưởng lương 5 chẹo một tháng :))
   
 4. lephuongads

  lephuongads Thành viên

  Bài viết:
  77
  Đã được thích:
  1không vào được bet365_địa chỉ liên kết bet365_ làm thế nào để tạo một tài khoản bet365
  Bạn đang tính theo cách này thì cứ yên tâm làm nhân viên lâu năm lương cũng khá cao rồi. Không cần lên quản lý. Được như vậy thì còn gì bằng
   
  HienNguyennn thích bài này.
 5. Staff 5 năm kinh nghiệm thì cũng được xem là senior rồi, mức lương cho senior 15 triệu/tháng là khá bình thường. Không cao cũng không thấp.
   
  IMV_Instax thích bài này.
 6. KizaShop

  KizaShop Dự bị

  Bài viết:
  46
  Đã được thích:
  7
  ôi mức lương cuối cùng chắc có lẻ nhiều anh em cũng mơ ước lắm đây nhưng không biết thực tế có phải như vậy không nữa.
   
 7. dovanphuong

  dovanphuong Thành viên nhiệt tình

  Bài viết:
  722
  Đã được thích:
  342
  Tiếc là các chủ doanh nghiệp không bao giờ deal lương kiểu vậy. Công thức chung là:
  1. SEO học việc = lương học việc + phụ cấp = khoảng 3 triệu. Học việc 2-3 tháng sẽ được nhận làm nhân viên chính thức, nâng lương.
  2. Nhân viên SEO chính thức = Nhân viên SEO đã có 1-2 năm kinh nghiệm = lương khởi điểm 5-6tr, căn cứ thái độ làm việc + hiệu quả sau 3-6 tháng deal lại lương lần nữa lên 7-8tr.
  3. Nhân viên SEO cứng (trên 3 năm kinh nghiệm) nhưng chưa từng quản lý hoặc mới chỉ có 1 năm kinh nghiệm quản lý 1 team seo vài người thì deal lương khởi điểm 12-15tr.
  4. Cỡ như Leader quản lý 1 dự án, quản lý 1 team tầm 5-1không vào được bet365_địa chỉ liên kết bet365_ làm thế nào để tạo một tài khoản bet365 người thì deal lương ~ 2không vào được bet365_địa chỉ liên kết bet365_ làm thế nào để tạo một tài khoản bet365tr.

  Nói chung lương SEO ở công ty vừa và nhỏ không thấy công ty nào trả được trên 1không vào được bet365_địa chỉ liên kết bet365_ làm thế nào để tạo một tài khoản bet365không vào được bet365_địa chỉ liên kết bet365_ làm thế nào để tạo một tài khoản bet365không vào được bet365_địa chỉ liên kết bet365_ làm thế nào để tạo một tài khoản bet365$/tháng, hầu như cũng phải làm ở các công ty lớn lớn chút thì deal lương kiểu khác bọt. Khi đấy manager ko chỉ kiêm seo mà phải là digital marketing đa kênh rồi.
   
 8. Lâu quá mới thấy trở lại! Cá nhân mình thấy trả lương chỉ là không vào được bet365_địa chỉ liên kết bet365_ làm thế nào để tạo một tài khoản bet3651 trong những yếu tố phát triển nhân sự và mặt bằng chung thì không có công bố để tạo động lực ACE còn phấn đấu. Đa phần Cty có những hệ quy chiếu riêng để nhân viên chỉ hỏi nhau mới biết được lương của người khác thôi! Còng công thức cung chỉ là công thức thôi ạ!
   
 9. Nói chứ mình viết bài này theo cảm tính thôi, chứ có nghiên cứu gì đâu. Post bài gây controversial cho anh em tí :-D
   
  VietSeoSol and IMV_Instax like this.
 10. namnghean

  namnghean Thành viên nhiệt tình

  Bài viết:
  879
  Đã được thích:
  152
  Thực ra mà nói lương quản lý tầm 12 - 15 triệu, nhân viên mới ra trường 4-5 triệu, 2 -3 năm kinh nghiệm 8-1không vào được bet365_địa chỉ liên kết bet365_ làm thế nào để tạo một tài khoản bet365 triệu cũng tùy vào tính chất công việc và hiệu quả công việc mang lại cho công ty.
   
  lelamvan and IMV_Instax like this.

Chia sẻ trang này